khóa huấn luyện chuyên viên kinh doanh LOGISTICS 

Sales, PR, Marketing là chuỗi công việc mật thiết của chuyên viên kinh doanh giúp khách hàng nhận biết, tin tưởng và lựa chọn sử dụng các giải pháp dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp nói chung và các công ty cung cấp dịch vụ Logistics nói riêng.

“CHƯA CÓ ĐỊNH VỊ, KHOAN BÀN ĐẾN BÁN HÀNG”

Đó là nhận định chắc nịch của TS. Đinh Tiên Minh - Trưởng Bộ môn Marketing tại Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Theo TS. Đinh Tiên Minh thì hoạt động mua bán được diễn ra sau 5 bước bao gồm:

- Biết

- Hiểu

- Tin

- Mua

- Và quay trở lại mua tiếp hoặc giới thiệu khách hàng mới cho mình (truyền miệng).

 
 

Cái khó trong ngành Logistics là phần lớn dịch vụ không cầm lên được, không sờ nắm được mà khách hàng chỉ có thể cảm nhận khi dùng thử; tiếp xúc với nhân viên làm việc trực tiếp; quy trình của công ty cung ứng và chỉ hài lòng khi vấn đề của mình được giải quyết.


Vậy làm sao để khách hàng chấp nhận sử dụng dịch vụ lần đầu tiên?

TS. Đinh Tiên Minh đưa ra khái niệm ba vòng tròn:
- Vòng tròn sản phẩm/ dịch vụ lõi,
- Vòng tròn sản phẩm/ dịch vụ thực,
- Và vòng tròn sản phẩm/ dịch vụ bổ trợ.

ONEX Training sẽ cùng bạn làm rõ từng khái niệm nền tảng nhưng rất quan trọng trong nghề Sales Logistics như 4P (Product, Price, Place, Promotion); yếu tố con người (People); quy trình làm việc (Process). Phân tích cụ thể các ví dụ về định vị sản phẩm/ dịch vụ lõi, về quy trình xuất nhập khẩu, thông qua việc mô phạm thực tế từ các hoạt động hàng ngày tại công ty ONEX Logistics - một công ty chuyên cung cấp dịch vụ khai báo hải quan và vận chuyển quốc tế. Giúp bạn am tường về các sản phẩm/ dịch vụ logistics trên thị trường từ đó bạn có thể:

Cái khó trong ngành Logistics là phần lớn dịch vụ không cầm lên được, không sờ nắm được mà khách hàng chỉ có thể cảm nhận khi dùng thử; tiếp xúc với nhân viên làm việc trực tiếp; quy trình của công ty cung ứng và chỉ hài lòng khi vấn đề của mình được giải quyết

1. Định vị bản thân rõ ràng để khách hàng BIẾT ĐƯỢC dịch vụ mà bạn sẽ cung cấp;

2. Có kiến thức và kinh nghiệm vững vàng giúp khách hàng HIỂU RÕ vấn đề mà khách hàng đang gặp phải;

3. Nắm vững chắc các "case study" mà Huấn luyện viên từng giải quyết để củng cố NIỀM TIN nơi khách hàng;

4. Bạn được hướng dẫn từng bước tử tìm kiếm thông tin, sử dụng các form/mẫu biểu, hệ thống CRM để tự tay chinh phục khách hàng.