TÀI LIỆU THAM KHẢO


Trợ giúp

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and be...

Courses Discussions

Báo cáo Nghiên cứu và Định hướng Chiến lược Phát triển Dịch vụ Logistics Giai đoạn 2021-2030

 

Báo cáo Đào tạo và Phát triển trong Doanh nghiệp

Thực trạng và Xu hướng trong Thời kỳ Chuyển đổi số

Kỷ yếu Hội nghị Liên kết Phát triển Dịch vụ Logistics Hải Phòng

 

Báo cáo chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh của Việt Nam PCI 2020

Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Báo cáo Mức độ Hài lòng của Doanh nghiệp về việc Thực hiện Thủ tục hành chính Xuất nhập khẩu

Một số phát hiện từ kết quả khảo sát năm 2020

 

Báo cáo Logistics Việt Nam 2020

Cắt giảm Chi phí Logistics

Báo cáo Logistics Việt Nam 2019

Logistics Nâng cao Giá trị Nông sản

Báo cáo Logistics Việt Nam 2018

Logistics và Thương mại điện tử

Báo cáo Logistics Việt Nam 2017

Logistics: Từ kế hoạch đến hành động