Chuyên viên chứng từ xuất nhập khẩu

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Nếu như kết quả đầu ra của các bạn khóa kinh doanh là tự mình Sales được khách hàng đầu tiên thì kỳ vọng của các học viên khóa chứng từ là có thể tự tay hoàn tất một bộ chứng từ hoàn hảo.

“Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”

Dân trong nghề có câu “án tại hồ sơ”. Điều đó nói lên rằng công tác chuẩn bị “bộ chứng từ” trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nói chung và thủ tục hải quan nói riêng là vô cùng quan trọng.

Ngoài kỹ năng thao tác trên phần mềm ECUS5VNACCS để nhập liệu chính xác các thông tin về lô hàng, điều kiện giao hàng (Incoterms), điều kiện thanh toán, trị giá, điều chỉnh cộng/ trừ, dự tính tổng tiền thuế phải nộp (bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đăc biệt, thuế bảo vệ môi trường, VAT…), truyền chứng từ điện tử (V5); thao tác đăng ký các kiểm tra chuyên ngành trên cổng thông tin một cửa quốc gia cũng không thật sự dễ dàng.

CHUYÊN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Với triết lý “đúng phải biết tại sao đúng, sai phải biết tại sao sai”, ONEX Training sẽ từng bước hướng dẫn các bạn cách các loại chứng từ trong thế giới xuất nhập khẩu vận hành từ:

  • Bảng chào giá (Offer Letter)
  • Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract)
  • Vận tải đơn (Bill of Lading)
  • Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice)
  • Bảng kê chi tiết đóng gói hàng hoá (Packing List)
  • Chứng từ thanh toán quốc tế, Thư tín dụng (L/C – Letter of Credit) 
  • Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O – Certificate of Origin), Chứng nhận kiểm dịch (Phytosanitary Certificate), Chứng nhận hun trùng (FumigationCertificate), kiểm tra chất lượng
  • Tra cứu mã số hàng hoá (Harmonized System (HS) Codes), 
  • Đọc hiểu văn bản pháp luật hải quan, chuẩn bị hồ sơ khai báo hải quan, hồ sơ kiểm tra chuyên ngành, tra cứu lịch tàu (Sailing Schedule)
  •  Lịch vận chuyển hàng không, tính toán số lượng, khối lượng vận tải.

Đây sẽ là khóa học cần thiết nếu bạn là:

Sinh viên ngành Logistics, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Xuất nhập khẩu, Ngoại thương muốn tìm hiểu và làm chủ được công tác Pricing.

Nhân viên tại các công ty có hoạt động xuất nhập khẩu muốn trang bị cho mình công tác Pricing.

Các cán bộ quản lý, nhân sự phụ trách.

Đăng ký tư vấn cùng ONEX Training

Liên hệ ngay