Chuỗi khóa học online “Vững kiến thức – Mạnh kỹ năng”

CHUỖI KHÓA HỌC ONLINE "VỮNG KIẾN THỨC - MẠNH KỸ NĂNG"

❓ Tìm hiểu về chính sách xuất khẩu và nhập khẩu nên bắt đầu từ đâu?

❓ Để xuất khẩu hay nhập khẩu một lô hàng trong thực tế cần chuẩn bị những gì?

❓ Làm thế nào để đọc hiểu bộ chứng từ của hàng hóa xuất nhập khẩu?

❓ Làm thế nào để khai báo hải quan điện tử chính xác và hạn chế lỗi sai?


Những câu hỏi sẽ được giải đáp qua Chuỗi khóa học online của ONEX Training với 3 khóa học thành phần:

1. Quy trình làm hàng xuất nhập khẩu thực tế

2. Chứng từ khai báo hải quan cho hàng hoá xuất nhập khẩu

3. Thực hành khai báo hải quan điện tử ECUS5

Thông tin chi tiết

Khóa 1: Quy trình làm hàng xuất nhập khẩu thực tế

⏰ 18h30 – 20h30, ngày 28/11/2022

Khóa 2: Chứng từ khai báo hải quan cho hàng hoá xuất nhập khẩu

⏰ 18h30 – 20h30, ngày 30/11/2022

Khóa 3: Thực hành khai báo hải quan điện tử ECUS5

⏰ 18h30 – 20h30, ngày 02/12/2022


💡 Bạn có thể lựa chọn đăng ký 1, 2 hoặc cả 3 khóa học phù hợp với nhu cầu tìm hiểu và phát triển của bản thân.

PRICING