Báo cáo Mức độ Hài lòng của Doanh nghiệp về việc Thực hiện Thủ tục hành chính Xuất nhập khẩu

Báo cáo Mức độ Hài lòng của Doanh nghiệp về việc Thực hiện Thủ tục hành chính Xuất nhập khẩu

Một số phát hiện từ kết quả khảo sát năm 2020


Tải xuống

Báo cáo chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh của Việt Nam PCI 2020