POP-UP OFFLINE

TỪ SINH VIÊN ĐẾN THỰC TẬP SINH

⏰ Thời gian:  13h30 – 15h30, Thứ bảy, 03 tháng 10 năm 2020.

📌 Địa điểm: Arigatou Cafe - 20/20 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

🎯 Chủ đề chia sẻ: “Từ sinh viên đến thực tập sinh"

Khách mời:

👨 Mr. Võ Thanh Tú - CEO of ONEX Logistics

👩 Ms. Phạm Thị Minh Trúc - Overseas Freight Executive of ONEX Logistics

OFFLINE - LẦN 3