OFFLINE - LẦN 3

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LOGISTICS

⏰ Thời gian: 08h30 – 11h30 am, Thứ bảy, 19 tháng 9 năm 2020.

📌 Địa điểm: Arigatou Cafe - 20/20 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

🎯 Chủ đề chia sẻ: “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Logistics”

Khách mời:

👨 Mr. Lê Anh Khoa - Thạc sỹ, Kỹ Sư Automation (MBA), Business Lead, Advanced Manufacturing (Industry 4.0, Digital Transformation) tại TÜV SÜD Vietnam.

👨 Mr. Nguyễn Minh Trí – Thạc sỹ Công nghệ thông tin, DXC Technology Việt Nam

OFFLINE - LẦN 1