Approach to Sea Freight Operation

APPROACH TO SEA FREIGHT OPERATION

Đối tượng đăng ký

– Sinh viên ngành Logistics chuẩn bị ra trường có mong muốn tìm hiểu về nghiệp vụ cước vận chuyển đường biển.

– Các bạn nhân viên làm việc tại các công ty vận chuyển, xuất nhập khẩu có nhu cầu nâng cao năng lực trong ngành Logistics hoặc cụ thể hơn là công việc của một salesman/customer service.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức
  • Kiến thức nền tảng của một bạn Customer Service cần biết;
  • Quy trình xuất nhập khẩu cơ bản và quy tắc vận chuyển hàng hóa quốc tế trong vận tải biển;
  • Nghiệp vụ hàng xuất và quy trình vận hành tiêu chuẩn trong vận tải biển.
Kỹ năng
  • Kỹ năng đọc hiểu những khái niệm cơ bản liên quan đến dịch vụ vận tải biển;
  • Kỹ năng phục vụ khách hàng;
  • Kỹ năng xử lý tình huống cơ bản đối với một nhân viên dịch vụ khách hàng;
  • Kỹ năng quản lý và hoàn thiện một lô hàng xuất bằng đường biển.
Thái độ
  • Xây dựng tính cẩn trọng trong công việc;
  • Hiểu rõ các đối tượng liên quan để làm việc và hợp tác tốt hơn;
  • Rèn luyện thái độ tích cực đối với một nhân viên dịch vụ khách hàng.
Chương trình đào tạo

– Thời lượng 180 phút trình bày, trong đó có 30 phút hỏi đáp

– Giới hạn 25 học viên/ khoá
 để đảm bảo chất lượng

– Chia sẻ kinh nghiệm từ các tình huống thực tế qua trải nghiệm làm nghề của Huấn luyện viên

– Hình thức online có tương tác

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mr. Võ Phước Huy
Ms. Nguyễn Lê Thảo Hiền

Đăng ký tư vấn cùng ONEX Training