Chương Trình "Green Freight transport and Logistics"

Chương trình đào tại vận tải và logistics “xanh” (Green Freight transport and Logistics – GFL) là chương trình thường niên tập trung vào hoạt động đào tạo cho 06 đại diện/quốc gia đến từ Campuchia, Trung Quốc (tỉnh Vân Nam và khu vực Choang Quảng Tây), Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam về các yếu tố “xanh” trong hoạt động vận tải và logistics.

Chương trình này được tài trợ bởi Viện Mekong (MI) đặt tại Khon Kaen, Thái Lan, với sứ mệnh đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững và xóa đói giảm nghèo thông qua phát triển và xây dựng năng lực cạnh tranh cho chất lượng nguồn lực nhân sự.

Ông Trần Lý Hiếu, Co-founder của ONEX Logistics, cùng 05 đại diện đến từ Việt Nam đã tham dự chương trình đào tạo vào năm 2019. Chương trình đào tạo đã tạo cơ hội tốt để các ứng viên trao đổi kiến thức về logistics, giao lưu văn hóa, đồng thời góp phần xây dựng các quan hệ quốc tế giữa các quốc gia tham dự với nhau.

Chương trình đào tạo được thực hiện thông qua sự kết hợp đa dạng các phương pháp, thảo luận tập thể, nghiên cứu tình huống cụ thể, hoạt động nhóm, đóng vai và mô phỏng tình huống. Khóa đào tạo nhằm trang bị cho người tham gia kiến ​​thức và kỹ năng về công tác thực hành các giá trị bền vững trong các ngành vận tải và logistics tại khu vực các quốc gia Mekong.

Sau khóa đào tạo, các ứng viên của mỗi quốc gia sẽ thực hiện kế hoạch hành động tại công ty đang công tác, kế hoạch hành động chung tại quốc gia đang làm việc cùng với các ứng viên còn lại, nhằm tăng cường nhận diện về GFL và hoạt động trải nghiệm trong 03 tháng.

ONEX Training Team.

Chương trình Entrepreneurship Bootcamp 2022 - Xây dựng Mô hình Kinh doanh khả thi